บันทึกอุบลราชธานี กับ "นายสฤษดิ์ วิฑูรย์" ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

หมวดหมู่: Main Clips

"อุบลราชธานี ศรีวนาลัยประเทศ" [ UBON RATCHATHANI ] จังหวัดอุบลราชธานี

แนะนำการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

02 สิงหาคม 2561

ผู้ชม 1126 ครั้ง

Engine by shopup.com