บันทึกเมืองพระนารายณ์ กับ "นายสุปกิต โพธิ์ประภาพันธ์" ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

หมวดหมู่: Main Clips

ท่องเที่ยววิถีไทย สุจใจในเมืองพระนารายณ์
L O P B U R I

บันทึกประเทศไทย จังหวัดลพบุรี

ให้เกียรติสัมภาษณ์โดย นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์
(ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี)

22 สิงหาคม 2561

ผู้ชม 1223 ครั้ง

Engine by shopup.com