ดูบทความมหานครผลไม้ " FRUITPITAL FAIR 2017 " ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การประกวดผลไม้, การจำหน่ายผลไม้อินทรีย์ปลอดภัย การแสดงประวัติผลไม้หายาก มหกรรมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของดี ณ ศูนย์ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

มหานครผลไม้ " FRUITPITAL FAIR 2017 " ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การประกวดผลไม้, การจำหน่ายผลไม้อินทรีย์ปลอดภัย การแสดงประวัติผลไม้หายาก มหกรรมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของดี ณ ศูนย์ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

หมวดหมู่: NEWS UPDATE

มหานครผลไม้ " FRUITPITAL FAIR 2017 " ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การประกวดผลไม้, การจำหน่ายผลไม้อินทรีย์ปลอดภัย การแสดงประวัติผลไม้หายาก มหกรรมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของดี ณ ศูนย์ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

21 สิงหาคม 2560

ผู้ชม 2128 ครั้ง

Engine by shopup.com