ดูบทความภาพบรรยากาศ ประเพณีแห่พญายม สงกรานต์บางพระ เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาเกือบร้อยปี เกี่ยวกับความเชื่อของชาวบางพระ จังหวัดชลบุรี

ภาพบรรยากาศ ประเพณีแห่พญายม สงกรานต์บางพระ เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาเกือบร้อยปี เกี่ยวกับความเชื่อของชาวบางพระ จังหวัดชลบุรี

หมวดหมู่: NEWS UPDATE

ภาพบรรยากาศ ประเพณีแห่พญายม สงกรานต์บางพระ เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาเกือบร้อยปี เกี่ยวกับความเชื่อของชาวบางพระ จังหวัดชลบุรี

21 สิงหาคม 2017

ผู้ชม 110 ครั้ง

Engine by shopup.com