ดูหน้า

นครศรีธรรมราช

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

“ลุ่มน้ำปากพนัง”

พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังมีความสำคัญมาก เป็นแหล่งปลูกข้าวขนาดใหญ่ แต่กลับประสบปัญหา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระราชทานพระราชดำริจัดตั้งโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีพื้นที่ทำมาหากินดังเดิม

 

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา

 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

นายจรัญ มารัตน์

ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

บันทึกเส้นทางธรรม

วัดหน้าพระบรมธาตุ วัดเทพนมเชือด

วัดลานสกา(ใน)

เพิ่มเติม

 

แหล่งท่องเที่ยว

หมู่บ้านคีรีวง จุดชมวิวเขาธง น้ำตกกรุงชิง

 


20 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้ชม 5855 ครั้ง

Engine by shopup.com