ดูหน้า

ชุมพร

โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำริ
"แก้มลิงหนองใหญ่"


ปัจจุบันกลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดำริ

ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีผู้สนใจทั่วประเทศ เดินทางมาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง

  

นายณรงค์ พลละเอียด

ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

นายสมชาย รุ่งเรือง

อดีตท้องถิ่นจังหวัดชุมพร

นางสาวสุวรรณี แก้วมณี

ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร

 

เส้นทางท่องเที่ยว... ชุมพร

   

ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร

เกาะพิทักษ์

เพิ่มเติม


15 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้ชม 4998 ครั้ง

Engine by shopup.com