ดูหน้า

สระบุรี

โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

พระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 อันเป็นจุดกำเนิดของ เกษตรทฤษฎีใหม่ แห่งแรกในประเทศไทย โดยมีหน่วยงานผู้ดำเนินงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ มูลนิธิชัยพัฒนา กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีผู้ได้รับประโยชน์ คือ เกษตรกรผู้ใช้น้ำและประชาชนบริเวณโดยรอบ

  

นายเดชา ก่อเกิด

ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี

 

บันทึกวัดทั่วไทย 

วัดพระพุทธบาท วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดเขาพระ

เพิ่มเติม


04 เมษายน 2561

ผู้ชม 4426 ครั้ง

Engine by shopup.com