ดูหน้า

วัดหน้าพระบรมธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักเรียนบาลีแห่งแรกของปักษ์ใต้

       วัดหน้าพระบรมธาตุ หรือ วัดหน้าพระธาตุ เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในจังหวัดไม่มีหลักฐานปรากฏว่าใครเป็นผู้สร้าง แต่มีหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 1800 คราวเดียวกับการสร้างวัดพระมหาธาตุ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อพ.ศ. 2470

วัดหน้าพระบรมธาตุ เป็นสำนักเรียนภาษาบาลีแห่งแรกของปักษ์ใต้ โดยพระศรีธรรมราชมุนี(หมุ่น)


เปิดโรงเรียนสอนภาษาบาลีขึ้นเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2467 จนถึงปี 2470

ได้ผลิตมหาเปรียญชาวปักษ์ใต้ได้สำเร็จ 3 รูป แล้วผลิตต่อเรื่อยมาอีกจนได้หลายร้อยรูป


20 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้ชม 2542 ครั้ง

Engine by shopup.com