ดูหน้า

วัดเทพนมเชือด จังหวัดนครศรีธรรมราช

วัดเทพนมเชือด สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ก่อตั้งในปี 2434 ได้รับวิสุงคามสีมาในปี 2439  

      วัดเทพนมเชือด ตั้งอยู่ที่ ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

มีพระพุทธรูปในถ้ำเป็นศิลปะท้องถิ่น สันนิษฐานว่าสร้างพร้อมๆ กับพระบรมธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช ราวปี 1800-1900

อีกชื่อหนึ่งที่ชาวบ้านในสมัยโบราณเรียกก็คือ  “วัดราหู”  หรือ  “วัดหน้าพระราหู”

นอกจากเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมต่างๆ แล้วยังมีพิธีสวดภาณยักษ์ และพิธีสวด “ นพเคราะห์ “ ทั้ง 9

 


20 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้ชม 2906 ครั้ง

Engine by shopup.com