ดูหน้า

วัดลานสกา(ใน) จังหวัดนครศรีธรรมราช

วัดลานสกา(ใน) ตั้งอยู่เลขที่  194/1 หมู่ที่ 3 ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัด นครศรีธรรมราช

       วัดลานสกา(ใน) ก่อตั้งขึ้นในสมัยต้นอาณาจักรตามพรลิงค์ มีอายุประมาณ 1,200 กว่าปี

พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช เป็นผู้ก่อตั้งหลังจากสร้างพระบรมธาตุที่หาดทรายแก้วเสร็จ ใช้ชื่อว่า “วัดโคกพูน”

โดยมีพระมหาเถรพุทธคำเพรียน ซึ่งเดินทางมาจากประเทศศรีลังกา เป็นประธานสงฆ์หรือเจ้าอาวาสเป็นรูปแรก

จากนั้น มาถึงสมัยอาณาจักรศรีวิชัย เปลี่ยนชื่อจากโคกพูนเป็น “วัดลานสกา” ตามชื่อของหมู่บ้าน

พ.ศ.2518 เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ส่งผลกระทบ จึงทำให้วัดรกร้าง

ในปี พ.ศ.2525 พ่อท่านวิน จิตฺตคุโณ ได้บูรณะวัดขึ้นอีกครั้ง และได้รับการยกฐานะเป็นวัดที่สมบูรณ์แบบ

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2546 โดยใช้ชื่อ “วัดลานสกา (ใน)”  จนถึงปัจจุบัน

 

 


20 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้ชม 3926 ครั้ง

Engine by shopup.com