ดูหน้า

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม จังหวัดสระบุรี

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ 5 บ้านห้วยประดู่ ตำบลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

     

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 22 ไร่ 2 งาน

ในอดีตที่ผ่านมา วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม มีเจ้าอาวาสปกครองวัดหลายรูปได้ทำการสร้างเสนาสนะบูรณปฏิสังขรณ์มาตลอดจนถึงปัจจุบัน

มีพระเถรานุเถระผู้มีปฏิปทาสัมมาปฏิบัติ เป็นที่เคารพสักการะรวบรวมจิตศรัทธาของประชาชนพุทธบริษัทในหมู่บ้าน และหมู่บ้านใกล้เคียง

มีพระเถรานุเถระผู้ดำรงตำแหน่งผู้ปกครองในระดับสูงถึงเจ้าคณะตำบลชั้นเอก ปกครองคณะสงฆ์ในเขตตำบลพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่วันที่ 2  มีนาคม พ.ศ.2481 เดิมสถานที่ตั้งวัดนี้เป็นป่าไม้ประดู่จำนวนมาก

มีลำห้วยหรือลำธารขนาดเล็กไหลผ่าน ชาวบ้านจึงเรียกวัดนี้ว่า วัดห้วยประดู่

ปัจจุบันสภาพป่าไม้และลำธารได้หมดไป ผู้ริเริ่มสร้างวัดนี้มี นายชัย นางหลั่น ชุนปรีชา (ชนปรีชา)ร่วมกับชาวบ้านพ่อค้าประชาชนบริจาคสร้างวัดนี้ขึ้น

และได้ขอตั้งชื่อวัดว่า ราษฎร์ศรัทธาธรรม ถึงปัจจุบัน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2515

เขตวิสุงคามสีมากว้าง 40 ม. ยาว 80 ม. ผูกพัทธสีมา วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2517

 


04 เมษายน 2561

ผู้ชม 2554 ครั้ง

Engine by shopup.com